KOSTEN EN VERGOEDING

Consultkosten € 114,00 ( vanaf 1 mei 2024 € 119,00)

Alle zorgverzekeraars vergoeden een osteopathisch consult geheel of gedeeltelijk uit het aanvullende pakket. Neem contact op met uw verzekeraar om te weten of dat ook geldt voor u. De meeste zorgverzekeraars vragen geen verwijzing voor osteopatische behandeling.

Op de website www.zorgwijzer.nl vindt u een lijst van zorgverzekeraars en vergoedingen voor osteopathie. De kosten van een consult gaan niet van uw eigen bijdrage af.

Behandelingen osteopathie worden vergoed als de behandelend osteopaat aan onderstaande voorwaarden voldoet:
Uiteraard voldoe ik aan deze voorwaarden:

• Lid van de beroepsvereniging: NVO
• Lid van het register: NRO
• De osteopaat moet de titel D.O. en/of M.R.O hebben.

VOOR HET MAKEN VAN EEN AFSPRAAK OF OVERLEG